Център за временно настаняване на сираци над 16 години Св. София - Столична община - район „Илинден“