Жилищна сграда – гр. София, ул. Бистър ручей, кв. Драгалевци