За компанията

С ФОКУС КЪМ ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

ЗА НАС

Кои сме ние

„БУЛТРАНС БИЛД“ ЕООД е строителна компания, създадена с изцяло частен капитал, чиито персонал е с над 20 години опит в гражданското и промишлено строителство. Усилията за развитие на компанията са насочени както във високото строителство, фасадните решения и съпътстващите ги довършителни дейности, така и в инфраструктурни проекти – транспортна, газова, водна инфраструктура.

Дружеството работи само със сертифицирани по европейски стандарт материали, което гарантира качество на работата и добър краен продукт за инвеститори, възложители и клиенти.

Строгият контрол по отношение на влагани материали, както и безкомпромисното спазване техническите правила и норми при изпълнение на строително монтажните работи, носи на компанията добри и дългосрочни партньорства и доволни крайни потребители.

Екип от професионалисти с над 20г опит в строителството
0
Над 40 успешно изпълнени и предадени обекта
0
Над 100 доволни възложители, клиенти и партньори
0
Взели сме участие в завършването на над 184180м2 РЗП
0
Свържете се с нас

Удоволствието да споделим опита си в реализирането на вашите идеи и проекти